GRE - הפרק הכמותי

מועמדים רבים לתואר שני נבחנים בבחינת GRE המספקת אבחון מקיף על יכולות החשיבה, הניתוח והראייה של מועמדים מכל רחבי העולם, המעוניינים להתקבל למוסדות אקדמיים נחשבים.

בין החלק המילולי לחלק הבנת הנקרא, שאלות הניתוח ובחינת הביטוי האישי של המועמד, בולט החלק הכמותי ברמת החרדה הגבוהה שהוא מייצר אצל מועמדים רבים. מה בוחן החלק הכמותי? מה בעצם אנחנו אמורים לעשות? אילו סוגי שאלות הוא מציג?

מה בוחן הפרק הכמותי?

מטרתו של הפרק הכמותי בבחינת GRE היא לבדוק כמה תחומים הכרחיים להצלחת המועמד בלימודי התואר השני הדורשניים, בעיקר כאשר מדובר במוסד אקדמי בעל רמה גבוהה מאד. הפרק בודק:

  • הבנה, פרשנות וניתוח של מידע כמותי
  • פתרון בעיות בעלות מבנה מתמטי
  • כישורים בסיסיים בתחומים מתמטיים החשובים לניתוח של נתונים, ביניהם גיאומטריה, אלגברה ומתמטיקה בסיסית.

 

אילו סוגי שאלות מאפיינות את החלק הכמותי?

החלק הכמותי של GRE כולל ארבע סוגי שאלות:

  • שאלות השוואתיות בהן הדגש הוא על השוואה כמותית וניתוח של השוואה זו.
  • שאלות מרובות בחירה – בהן המועמד צריך לסמן את התשובה הנכונה מבין כמה אפשרויות.
  • שאלות מרובות תשובות – בהן המועמד צריך לאתר מספר תשובות נכונות לאותה השאלה.
  • שאלות מספריות – בהן הוא צריך להעניק תשובה מספרית לשאלה.

כל שאלה יכולה להופיע כחלק מסדרת שאלות, כשאלה אינדיבידואלית או כחלק משאלה המתייחסת לניתוח נתונים ופרשנות. כל השאלות בחלק שכזה מבוססות על אותו המידע שמוצג בטבלאות, גרפים או תצוגה אחרת, בהתאם לאופי השאלה.

 האם נעשה שימוש במחשבון במהלך החלק הכמותי?

ניתן להיעזר במחשבון בחלק הכמותי, אך לא מדובר על מחשבון רגיל שמביאים מהבית. למעשה יש איסור על הבאת מחשבונים לבחינה. מי שנבחן בבחינת GRE ממוחשבת ימצא מחשבון על המסך במהלך החלק הכמותי. המחשבון כולל ארבע פונקציות בלבד – חיבור, חיסור, כפל וחילוק. מי שנבחן בבחינה ידנית, מקבל במהלך החלק הכמותי מחשבון מיוחד מהבוחנים בחדר.

 כיצד לומדים לחלק הכמותי?

היום ניתן ללמוד לחלק הכמותי של בחינת GRE כמו גם לשאר חלקי הבחינה באמצעות קורסים המועברים על ידי מדריכים מקצועיים ומוצעים גם בישראל. בנוסף, ניתן לקבל ערכות לימוד בהזמנה דרך האינטרנט ולהיעזר באתרי האינטרנט המוסמכים המציגים בחינות עבר לפתרון ולתרגול.

הדרך הטובה ביותר לתרגל ולהתכונן לחלק הכמותי היא לפתור עוד ועוד בעיות ושאלות. ככל שהמועמד יכיר את מבנה השאלות ויתרגל דרך חשיבה מהירה כך הוא יוכל להצליח בחלק זה.

 כמה זמן נמשך החלק הכמותי?

החלק הכמותי בבחינת GRE מתחלק לשני חלקים שווים, בכל חלק 20 שאלות ומשך כל חלק הינו 35 דקות. משך כלל בחינת ה-GRE  הינו 3 שעות ו-45 דקות.

החלק הכמותי בבחינת ה- GRE הוא חלק חשוב שיש להתכונן עליו מראש. פתרון בעיות ושאלות מתמטיות מבעוד מועד, תרגול באמצעות שאלות מבחינות קודמות והדרכות של מורים המכינים לבחינה יעזרו לכם לעבור את החלק הזה בשלום ולקבל תוצאה טובה.

למידע נוסף אודות מבחן GRE, לחץ כאן.

החלק הכמותי של GRE