מבחני SAT

כיצד מחושב ציון במבחן ה- GMAT?

בבחינת הג'ימט (GMAT) מחושב הציון בנפרד עבור כל אחד מארבעת פרקי המבחן: המילולי, הכמותי, החיבור וה- Integrated Reasoning. הציון מחושב באופן יחסי לנבחנים האחרים, בדומה לבחינה הפסיכומטרית.

להלן פירוט של אופן חישוב הציון בבחינה:

ציון בפרק הכמותי:

הציון הפרק זה נע בין 0 ל-60

ציון בפרק המילולי:

הציון הפרק זה נע בין 0 ל-60

ציון החלק של כתיבת החיבור:

הציון הפרק זה נע בין 0 ל-60

ציון בחלק של Integrated Reasoning:

הציון בפרק זה נע בין 1 ל-8

שקלול הציון בבחינה

אז איך מתקבל הציון הסופי? מתבצע שקלול של ציוני הפרקים המילולי והכמותי, כשהציון נע בין 200 ל-800. לשני הפרקים הנוספים (החיבור וה-Integrated Reasoning) אין השפעה על הציון הסופי.

איך מקבלים את הציון?

הציון המבחן ה-GMAT יישלח באופן אוטומטי הן לנבחן והן למוסדות הלימוד שנבחרו על ידיו, תוך פרק זמן של 20 ימים. הציון תקף ל-5 שנים מיום הבחינה. הנבחן יקבל גם את דירוג ציונו ביחס לנבחנים בבחינת ה-GMAT ב-3 השנים האחרונות.