מבנה בחינת SAT

מבחן ה – SAT הוא מבחן קבלה ללימודי תואר ראשון בחו"ל ובארץ. במאמר הבא נפרט את מבנה הבחינה, וקביעת הציון לכל חלק.

למידע אודות SAT course

1. קריאה וכתיבה ביקורתית –

לחלק זה של הבחינה יוקדשו 100 דקות

א. קריאה – חלק זה מכיל 52 שאלות אמריקאיות, ויוקדשו לו 65 דקות

ב. כתיבה – חלק זה מכיל 44 שאלות אמריקאיות, ויוקדשו לו 35 דקות

 

2. מתמטי (כמותי) –

לחלק זה של הבחינה יוקדשו 80 דקות

א. 45 שלות אמריקאיות – 25 דקות (בחלק זה אסור השימוש במחשבון)

ב. 13 שאלות פתוחות – 55 דקות (בחלק זה מותר השימוש במחשבון)

למידע נוסף על החלק הכמותי

 

3. חיבור –

לחלק זה של הבחינה יוקדשו 50 דקות.

בפרק זה תתבקשו לכתוב חיבור בו תביעו את עמדתכם בנושא מסוים

 

ניקוד:

קריאה וכתיבה ביקורתית – הציון נע בין 200 ל-800 נקודות

כמותי – הציון נע בין 200 ל-800 נקודות

*בכל בחינה ישנם פרקי פיילוט (מתחום הכמותי והקריאה) שאינם משוקללים בציון הבחינה הסופי.

SAT

למידע נוסף: SAT.