הבדל בין GMAT

בחינת ה- GMAT מזכירה ללא מעט סטודנטים ומועמדים למסלולי לימודים בחו"ל את בחינת הפסיכומטרי. המבחן שנועד למיין מועמדים למסלול לימודים מסוים, הוא בעל מבנה דומה לזה שאנחנו פוגשים כאשר אנחנו נבחנים בפסיכומטרי – חלק כמותי, חלק באנגלית וחלק העוסק בהבעה. עם זאת, יש לא מעט הבדלים בין שני המבחנים – אותם נסקור כאן.

מבנה בחינת GMAT מול מבנה הפסיכומטרי

זהו כנראה ההבדל הגדול ביותר בין שני המבחנים. בעוד שבמבחן הפסיכומטרי מקבל המועמד ציון כולל ומתוכו ניתן לגזור את מספר הנקודות בכל פרק, הרי שבמבחן ה-GMAT כל חלק הוא בעל ציון נפרד. ברוב המקרים האוניברסיטאות מבקשות לקבל ציון של חלק מסוים בתוך המבחן – החלק הכמותי, המילולי או חלק החיבור.

המבחן הפסיכומטרי כולל מספר פרקים מכל סוג עליהם ניתן לחזור במידת הצורך. במבחן GMAT כל חלק מתוזמן בנפרד, כך שלא ניתן לחזור ולבדוק חלק אחר. בנוסף, מספר השאלות בכל חלק שונה, כאשר בפסיכומטרי מדובר ביותר שאלות לכל פרק. עוד הבדל מבחינת המבנה הוא שאלות הבחירה. במבחן הפסיכומטרי יהיו ארבע אפשרויות של תשובה לכל שאלה ואילו במבחן GMAT השאלות האמריקאיות כוללות חמש אפשרויות.

תכני הבחינה:

במבחן הפסיכומטרי מרבית חלקי הבחינה בנויים משאלות אמריקאיות. כלומר הנבחן מסמן את התשובה שנראית לו הנכונה ביותר. במבחן ה-GMAT ישנו חלק חשוב נוסף – חלק החיבור. בחלק זה נדרשים הנבחנים לכתוב חיבור בשפה האנגלית. למעשה המבחן כולל שני פרקי חיבורים, בהם מנתחים נושא מסוים או צריכים להביע דעה עליו.

החלק הכמותי של מבחן GMAT ושל הפסיכומטרי זהים יחסית. עם זאת חשוב לזכור שמבחן GMAT נערך באנגלית ולכן ההתמודדות היא לגמרי שונה. לצד החישובים והתרגולים במתמטיקה, חשוב להכיר את ניסוחי השאלות ולהבין את המילים המקבילות למונחים המתמטיים בעברית.

הבדל משמעותי אחד נוסף הוא בפרק שאינו כלול בבחינה הפסיכומטרית. הפרק העוסק בבירור נתוני מידע מבקש מהנבחן לבדוק האם מידע מתמטי שניתן מספיק כדאי לפתור את השאלה.

חלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי הוא למעשה החלק המילולי במבחן ה-GMAT שנערך בשפה האנגלית. בחלק זה ישנן שאלות הגיון, שאלות הבנת הנקרא, ניתוח של קטעי קריאה, חיפוש מסקנות וכדומה. ב-GMAT נבדק הנבחן גם על נושא התחביר כשהוא מתבקש לבדוק משפטים ולבחון האם הם מנוסחים בצורה תקינה או לבדוק טעויות כתיב.

הציון:

עוד הבדל מהותי בין שני המבחנים הוא חישוב הציון. מבחן ה-GMAT הוא מבחן דינמי שבו המועמד מתקדם לפי דרגות קושי.

המבחן הנערך באמצעות מחשב מאפשר לסטודנט הדרגתיות, כאשר כל שאלה שעליה הוא עונה משקפת את רמת הקושי של הסטודנט ומאפשרת לו לענות על שאלה קשה יותר אם ענה נכון. כלומר ההתאמה היא לרמת המועמד. בפסיכומטרי סדר השאלות נקבע באופן אוטומטי מהקל אל הכבד.

כלומר – השאלות הראשונות של מבחן GMAT קובעות למעשה את רמת המבחן בעוד שהפסיכומטרי דווקא השאלות האחרונות, בעלות רמת הקושי הגבוהה יותר הן המשקפות את הציון שיקבל המועמד.

למידע נוסף אודות GMAT: לחץ כאן.

GMAT או פסיכומטרי?